Με επισημότητα και χωρίς περιοριστικά μέτρα τίμησε τα 102 χρόνια απελευθέρωσης η Κομοτηνή