Με συγκίνηση η πρώτη πανηγυρική εορτή του Aγίου Ευμενείου