Με θέματα από κλήρωση ακόμη και… εκτός διδακτέας ύλης η αυλαία των εξετάσεων