Μιχάλης Ιγνατίου, Δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για πυρηνικό πόλεμο