Μιχάλης Ινγατίου, Μια χώρα με προβληματική συμπεριφορά που δεν σέβεται τις αρχές του ΝΑΤΟ η Τουρκία