Ο Χριστόδουλος Πίπης για τα κρούσματα βρουκέλλας σε βουστάσιο στη Λάρνακα