Ο Γεωργίου για τη σύσταση ειδικής εξεταστικής Επιτροπής από Ερυωκοινοβούλιο για παρακολουθήσεις