Ο Ιωάννης Μπαλτζώης μιλά για τη σημασία της 9ης Μαΐου στον πόλεμο