Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου για την κατάσταση της υγείας της υπουργού Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου