Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και επισήμως υποψήφιος πρόεδρος