Ο Σταύρος Μαλάς για το υπό διαμόρφωση σκηνικό των προεδρικών εκλογών