Ο Θεοπέμπτου για τον κατάλογο ονομάτων για Αρχή κατά της Διαφθοράς