“Όχι” στην περαιτέρω παράταση για υποβολή αντιρρήσεων