Οι λογαριασμοί ρεύματος στα ύψη και κάτω από την βάση η εξυπηρέτηση καταναλωτών