Οικουμενικός Πατριάρχης: Δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά της Εκκλησίας Κύπρου