Παραβατικότητα για ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων που ελέγχθηκαν