Περικλής Νεάρχου, Πρέπει να επιταχύνει η Ελλάδα την υλοποίηση των “μικρών” εξοπλιστικών προγραμμάτων