Πόλεμος- Ενεργειακή Κρίση, Κρίση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και Επισιτιστικής Φτώχειας