Προεδρικές Εκλογές: Μήνας τελικών αποφάσεων ο Ιούνιος για τα κόμματα του κέντρου