Πρόστιμο ύψους 10 χιλιάδων ευρώ σε εταιρεία για ελαττωματικά προϊόντα