Ρωσικό κανάλι δείχνει σπάνιο βίντεο χρήσης νέου ραντάρ παρακολούθησης