Σ. Καλεντερίδης, Κ. Φωτιάδης Αν. Κωνσταντινίδου Γ. Ιωακειμίδου Α. Συρίγος: Γενοκτονία Ελλήνων Πόντου