Σε ισχύ το διάταγμα για το πρότυπο του χαλουμιού όμως δεν εφαρμόζεται