Στα Χανιά η συνεδρίαση της πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης