“Στενάζει” η τσέπη των καταναλωτών με τις αυξήσεις χωρίς τέλος στα καύσιμα