Στρατιωτικός εμπειρογνώμονας: Αυτή είναι η έκπληξη που έχει ετοιμάσει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ