Συγκέντρωση αλιευτικών σκαφών στο κεντρικό Λιμάνι της Καβάλας