Συγκρατημένη αισιοδοξία: Ανεβάζει στροφές η τουριστική κίνηση