Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Καβάλας