Τα 11 στοχευμένα μέτρα στήριξης για ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια