Τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι πολίτες