Τα «Πλάσματα» της Στέγης καταλαμβάνουν το Πεδίον του Άρεως