Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού