Τα συμπτώματα της κλιμακτηρίου και οι τρόποι αντιμετώπισης