“Τεράστιο ενδιαφέρον από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για εγκατάσταση στην Κύπρο”