Τίποτα νεότερο με το μέλλον του τμήματος Φυσικής στο ΔΙΠΑΕ Καβάλας