Το μήνυμα του Οσμάν Καβάλα μέσα από τις φυλάκες της Τουρκίας σε όλους τους Καβαλιώτες