Τρέχουν και δεν φτάνουν σε όλη τη χώρα για την κτηματογράφηση