Βαρθολομαίος κατά Κύριλλου: Να παραιτείτο και ας πήγαινε και φυλακή