Βρέθηκαν μία ανάσα από την πρόσληψη και έμειναν στα «κρύα του λουτρού»