Ακάκι: Είμαστε εγκλωβισμένοι στο ίδιο μας το χωριό