Αντιδράσεις για την πτώση τμήματος τοιχίου στο Φρούριο Καβάλας