Από τον παροξυσμό για μια μάσκα στην αισχροκέρδεια και εν τέλει στο “αντίο”