Δημήτρης Καραϊτίδης, Κατάργηση της Λωζάνης και αλλαγή συνόρων με την Ελλάδα επιδιώκει ο Ερντογάν