Έπεσαν οι υπογραφές για επαναφορά του Κοτσιάτη στην προτέρα του κατάσταση