Ευρήματα Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά τον Έλεγχο του Οργανιμσού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας