Φάρμα των Ζώων 7/6/2022: Αϊκίντο, «Πρώτοι στην Ευρώπη» στην επιδότηση αισχροκέρδειας, Υγεία