Για γέλια και για κλάματα οι ισχυρισμοί για την EFES-2022