Γιάννης Μάζης, Η διπλωματία ύβρεων και κανονιοφόρων της Τουρκίας φαίνεται να ξυπνάει την χώρα μας