Γιάννος Χαραλαμπίδης, Η Ελλάδα θα κερδίσει σε μια σύγκρουση με την Τουρκία. Η Κύπρος το πρόβλημα